OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA

Sukladno odredbama članka 10. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14) obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu dostaviti u pisanom obliku na adresu:

Auto Remetinec d.d.
Karlovačka cesta 5/E
10020 N.Zagreb

ili na e-mail adresu: prigovor@autoremetinec.hr

Temeljem istog zakona obvezujemo se odgovoriti na vaš prigovor u pisanom obliku najkasnije petnaest (15) dana od dana zaprimanja dopisa na adresu koju ste naveli

Uprava Auto Remetinec d.d.